Biografie

Hannah Ebben is een Autistische cultuurwetenschapper. In 2006 kreeg ze de diagnose Asperger. Ze studeerde af aan de onderzoeksmaster kunst- en cultuurwetenschapper aan de Radboud University in Nijmegen op het concept “autisme” en representatie van ruimte in film en literatuur en hoopt te kunnen starten aan haar promotieonderzoek in Sheffield, Engeland. Zij is ook werkzaam bij Stichting Disability Studies in Nederland. Eerdere lezingen over haar onderzoek vonden plaats in Amsterdam en York. Haar interesse gaat uit naar de manier waarop mensen betekenis hechten aan de term “autisme” in de samenleving en de populaire cultuur. Haar onderzoek past hiermee in het nieuwe academische veld “kritische autismestudies”. Na haar bezoek aan het Britse evenement Autscape hoopt zij ook als activist actief te worden in Nederland en Engeland, waarbij zij de belangen van de Autistische gemeenschap als sociale groep (vandaar de hoofdletter) hoopt te behartigen.

Share