Over het programma en de sprekers 2015

De sprekers op Autminds 2015 zijn bekend! Neem snel een kijkje in de lijst met sprekers op Sprekers Autminds 2015!

We hebben een aantal bekende namen uit het Nederlandse autisme lezingencircuit, zoals Monique Post en Gijs Horvers.

Damian Milton komt vanuit de UK om ons bij te praten over ontwikkelingen in Engeland op het gebied van inclusie en participatie van mensen met autisme in de gemeenschap.

Sonja (pseudoniem) geeft voorbeelden over hoe autisme een plek krijgt in niet westerse culturen en bespreekt wat die voorbeelden zeggen over de manier waarop we om kunnen gaan met anders zijn in onze maatschappij.

Helmer van Weelderen stelt zich een vergelijkbare vraag: Hoe kunnen we anders leren kijken naar mensen die anders denken? In zijn lezing zal hij uitgebreid stil staan bij het concept neurodiversiteit.

Martijn Dekker, de huidige voorzitter van het Engelse Autscape, zal ons meer leren over de ontstaansgeschiedenis van de (internationale, met name Engelstalige) beweging van mensen met autisme, waaruit onder andere Autreat (USA) en Autscape (UK) voort zijn gekomen.

Verdere ontwikkeling van deze beweging vraagt om kennis over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Iets wat Jeroen van Eijk uit zal leggen, gerelateerd aan begrippen als herstel en herstelondersteunende zorg.

Monique Post zal het onder meer hebben over de emancipatie van mensen met autisme. Een onderwerp waar zij zich hard voor maakt. Ze geeft haar lezing samen met Jonathan Hanna.

Hoe kunnen wij als mensen met autisme elkaar vinden, versterken en tot een verbreding op het gebied van ervaringsdeskundigheid komen?

Petra Wermink-Vos geeft met Auticircles een praktisch antwoord op deze vraag, gericht op de zelfstandig ondernemende autivrouw. Autisme en zelfstandig ondernemerschap is het thema van haar workshop.

Henk-Jan Raaijmakers en Cor Jongejeugd bespreken juist een netwerk van werknemers met autisme, de Autisme Ambassadeurs.

Het thema werk komt ook bij Jose Spruyt aan bod. Ze zal dieper ingaan op jobcrafting: het actief aanpassen van je baan aan de (on)mogelijkheden van jou zelf en je omgeving.

Tenslotte mag op een congres dat als thema de eenstemmigheid en meerstemmigheid, de onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen mensen met autisme heeft, natuurlijk het onderzoeken van dit autisme niet ontbreken. Diverse sprekers zullen hier, ieder vanuit een geheel eigen invalshoek, aandacht aan besteden.

Marc Beek neemt je mee op een korte wandeling door de directe omgeving. In deze Autisme Belevings Wandeling kun je je laten inspireren om, aan de hand van voorbeelden uit de cultuur en de natuur, uitdrukking te geven aan wat autisme voor jou is of bij jou doet. Dit leert je autisme met eenvoudige beelden te verklaren voor mensen zonder kennis van autisme. Dit kan van nut zijn bij het geven van lezingen of in vergaderingen.

Diederik Weve helpt je om op een creatieve manier een product te maken: jouw beeld bij autisme. Samengesteld uit foto’s, knip en plakwerk (letterlijk) en toegelicht met 1 of 2 regels tekst. Al die beelden vormen samen een meerstemmig visueel verhaal.

Melanie Oldenhave zal spelenderwijs met jou onderzoeken hoe je over autisme denkt. Welke beelden zitten er in jouw hoofd? Welke opvattingen en ervaringskennis heb jij? Aan de hand van het spel Een Steekje Los (een serious game) ga je in een groep hiermee aan de slag. 

Hannah Ebben’s lezing gaat, vanuit een gedeeltelijk wetenschappelijk kader, eveneens over beelden van en metaforen voor autisme. Zij zet juist de taal centraal, zowel teksten/woorden als visuele tekens in films. Welke metaforen worden er gebruikt om autisme te beschrijven? Welke metaforen zou je zelf kiezen om uitdrukking te geven aan jouw autisme en jouw persoonlijke ervaringen?

Tenslotte zal Rianne Jansen een workshop mindfulness verzorgen. Mindfulness is een manier om om te gaan met overprikkeling en stress. Een congres als Autminds kan prikkelen of overprikkelen. Handig als je dan weet wat te doen.

Share