Stichting Autminds

Karin van den Bosch (programmaleider, voorzitter stuurgroep)
Diederik Weve
Ivan Henczyk
Jose Spruyt

Autminds 2015

Autminds 2015 werd, naast de inzet van de bestuursleden, mogelijk gemaakt door de stuurgroep (tevens organisatiecommittee) van Autminds 2015 bestaat uit:

Website

Karin van den Bosch (redactie)
Miriam van Vuuren (vormgeving) (Autminds 2015)
Robin de Rooij (techniek) (Autminds 2015)

Ontwerp logo

Marten Post

Overige vrijwilligers

Diverse vrijwilligers op de dag zelf dragen hun steentje bij.

Tevens hebben diverse mensen meegedacht in het voortraject.

Stuurgroep Autminds 2015

Stuurgroep Autminds 2015
V.l.n.r.: Diederik, Karin, Ivan, Jose

Share