Interessegroepen

Wat zijn het

Interessegroepen zijn groepjes deelnemers die met elkaar over een bepaald onderwerp willen spreken.

Autminds is een ideale gelegenheid waarop verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten vanwege eenzelfde interesse. Als organisatie willen we die gelegenheid geven en daarmee bijdragen aan kennisuitwisseling, ontwikkeling, debat en meningsvorming.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit: dat zijn de deelnemers zelf.

Onderwerpen

De onderwerpen worden aangemeld door deelnemers aan Autminds. Iedere deelnemer kan één onderwerp aanmelden en Autminds zal het accepteren op voorwaarde dat:

  • Hij/zij bereid het gesprek inleidt (je hoeft in principe geen gespreksleider te zijn)
  • Het onderwerp geen commercieel doel heeft
  • Het niet strijdig is met de doelstellingen en uitgangspunten van Autminds

Stemmen

Autminds stelt 3 lokalen ter beschikking voor de drie onderwerpen die de meeste stemmen ontvangen van de deelnemers.

Deelnemers die aan een interessegroep willen deelnemen kunnen dit op de dag van het congres aangeven op het whiteboard links naast de informatiebalie. Dit kan tot 11:30 uur

Je stemt door een streepje bij het onderwerp van je keuze te zetten. Je kunt maar één interessegroep uitkiezen.

Welk lokaal

Aan het begin van de lunch wijst Autminds 3 lokalen toe aan de onderwerpen met de meeste interesse.

De lokaalnummers worden op hetzelfde whiteboard aangegeven.

Tijdens het programma-onderdeel interessegroepen gaat u naar het lokaal van uw interessegroep en neemt deel aan het gesprek.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share