Speakers

Everyone can file a proposal for a lecture, workshop, discussion, presentation, etc. For this we use the “Call for Proposals”. If you subscribe to the newsletter, you will automatically receive a signal when the Call for proposals starts.

The Call for Proposals asks for contributions that fit in with the theme of the conference. From all the proposals we get, we make a choice to put together an interesting and varied program. We also accept special proposals without fitting within the theme. Autminds wants to offer a mix of education, debate, art / creativity, meeting and relaxation. We would therefore like to see these various accents reflected in our program. The focus is more on education and debate, because there are already various meeting options for people with autism in the Netherlands and Belgium.

How do I submit my proposal?

This year’s theme is “About & Beyond Boundaries”, and your proposals should be submitted using a special submission-form.

Please download the Word document ‘Submission Form Autminds‘, fill in all fields, and send  it by email to: sprekers@autminds.nl.
Please understand, we can only consider submission which are completed in full. Please and observe the time-line:

The deadline for submitting your proposal is at Wednesday July 20th 2022.

We kindly invite you to read the ‘Call for proposals‘.
English information on the conference is given in the downloads, more will become available in due course.

Meanwhile do not hesitate to email sprekers@autminds.nl.
Hope to see you (presenting).

Every year Autminds is organised following a fixed (strict) procedure.

On the (Dutch) year-planning page or on the English year-planning page you can see what happens when. Esspecially when you are a speaker, we would like to suggest to keep those deadlines in mind.

Several tips voor speakers:

 • Prepare yourself well!
 • Provide structure.
 • Speak slowly and clear. This wasy you can be followed.
 • Avoid or explain difficult words.
 • If applicable, provide definitions of key terms.
 • Support your spoken story with visual material.
 • Make copies of your presentation in advance. Make handouts of your powerpoint- or prezipresentation.
 • Let the audience know that they can view or download your presentation (or parts of it such as the Powerpoint slides), later from the Autminds website.
 • Give your email address, so people can email you later if they stil have questions. But only if you want to.
 • Keep your audience awake and active. Active working methods can help with this.

For  ‘some (English) info on lecturers‘,  click here.

Frequently Asked Questions = FAQ

Click on ‘Alles invouwen‘ or ‘Alles uitvouwen‘ to hide / show all FAQ text

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Sprekers

Ja, in principe wel. Dit kan een officiële ASS-diagnose zijn, of een vermoeden van ASS. In uitzonderingsgevallen kan de organisatie van Autminds besluiten een niet-autistische spreker toe te laten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij wetenschappelijke presentaties, waarbij het onderzoek wel in goede samenwerking met mensen met autisme is uitgevoerd. Hulpverleners en coaches die een presentatie willen verzorgen hebben we niet voor ogen als spreker. Er wordt al genoeg over ons gepraat. Op Autminds willen mensen met autisme zélf aan het woord zijn.

Share
Tag: sprekers

Je eigen ervaringen en je eigen autisme kunnen overstijgen
We verwachten van alle sprekers en workshopleiders dat ze in staat zijn hun eigen, persoonlijke ervaringen te overstijgen. Verder kunnen denken en kijken dan het eigen autisme en het eigen leven.

Simpel gezegd: als je alleen maar een (klein) uur lang over jezelf wilt praten, is Autminds niet de plek.

Betrouwbaarheid
Als je wordt ingedeeld in het programma, verwachten we dat je ook echt komt. Natuurlijk kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn. Probeer wel zoveel mogelijk te voorkomen dat je moet afzeggen, vooral als dat op het laatste moment is. Zo gauw je in het programma staat, rekenen mensen op je komst. Ze zien uit naar jouw bijdrage!

Informatie voor op de website aanleveren
Op deze site willen we van alle sprekers een kort stukje (bio) opnemen. Het is prettig als we dat ook van jou kunnen doen.

Ook willen we graag presentatiemateriaal via deze website toegankelijk maken.

Share
Tag: sprekers

Sprekers ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klas en gratis entree.

Op dit moment is het nog niet mogelijk, en ook niet wenselijk, om sprekers te betalen voor hun bijdrage.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

 1. Als organisatie hebben we er bewust voor gekozen de toegangsprijs voor Autminds zo laag mogelijk te houden. Veel mensen met autisme leven van een (erg) laag inkomen, zoals een Wajong-uitkering. Autminds moet ook voor deze doelgroep bereikbaar zijn. Een veelgehoorde kritiek op andere congressen op het gebied van autisme, zoals het NVA-congres, is juist dat deze te duur zijn. Waardoor veel mensen met autisme niet in staat zijn te komen. Dit willen we als Autminds anders doen. Als we meer inkomsten hebben als stichting, bijvoorbeeld door sponsoring, gaan we de beloning van sprekers (en organisatoren) heroverwegen. Daarbij blijven we de afweging maken tussen beloning van enkelen en toegankelijkheid voor velen.
 2. Organisatoren krijgen ook (nog) niet betaald. De inzet van het vaste medewerkersteam van Autminds gedurende het hele jaar voorafgaand aan het congres is vele malen groter dan de tijd die een spreker kwijt is aan zijn/haar bijdrage.
 3. Sprekers betalen voor hun bijdrage kan betekenen dat we hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en inhoud van de bijdrage, of aan de ervaring van de spreker. Nu hebben we ervoor gekozen ook beginnende sprekers een plek in het programma te geven. Met Autminds willen we bijdragen aan de empowerment van mensen met autisme. Mensen die op de ‘mainstream’ congressen en themadagen geen kans krijgen, maar wel een goed verhaal hebben, willen wij een podium bieden.
 4. We hopen dat sprekers zich aanmelden omdat ze willen bijdragen aan het versterken van andere mensen met autisme, en niet alleen voor eigen gewin.

Tenslotte:

Wil jij dat (op termijn) sprekers en organisatoren betaald worden voor hun inzet?

Meld je dan nu aan als sponsor of donateur!

Share
Tag: sprekers

Ja, gedeeltelijk.

Je kunt een pseudoniem gebruiken voor de website (hoe je op deze site vermeld wilt staan). Ook kun je een pseudoniem gebruiken op de dag zelf. Als je dat aan de organisatie aangeeft, vermelden we een pseudoniem op je naambadge. In het digitale programmaboekje gebruiken we dan ook je pseudoniem.

Als organisatie willen we wel je echte naam en contactgegevens weten. Als je gebruik maakt van een reiskostendeclaratie moet je daarop ook je echte gegevens vermelden.

Share
Tag: sprekers

Hieronder staat de procedure weergegeven in de vorm van een stappenplan.

Stap 1: Oriëntatie

Begin met jezelf vooraf goed te oriënteren. Past Autminds bij mij? Past datgene wat ik in mijn hoofd heb om te doen bij Autminds?
Lees de website goed door, vooral het gedeelte onder ‘Sprekers’. Zoals de pagina FAQ voor sprekers.
Waarschijnlijk zijn dan al veel van je vragen beantwoord.
Als je daarna nog vragen hebt, of twijfelt of jouw idee bij Autminds past, neem dan (dus pas NADAT je de informatie op de site hebt gelezen) contact op met de organisatie. Wij helpen je dan graag verder.

Stap 2: Bijdragevoorstel indienen

Nadat je je georiënteerd hebt, ben je tot de conclusie gekomen dat jouw idee bij Autminds past. Dan nodigen we je uit een bijdragevoorstel in te dienen. Met andere woorden: je zet je idee op papier. Zo kunnen wij lezen en beoordelen of wij ook denken dat het passend is.

Hanteer hiervoor het format dat wij op de website vermeld hebben! Je kunt het Worddocument als bijlage downloaden, invullen en daarna naar ons mailen.

Wij willen alle voorstellen een gelijke kans geven. Dat kan alleen als ze allemaal op dezelfde manier worden ingediend. Bovendien hebben wij dan alle informatie bij elkaar staan, die we nodig hebben voor een eerlijke beoordeling.

Bijdragen die niet volgens ons format zijn, worden afgewezen! Een email met ‘Hé, ik ben Jantje en mijn idee is …’ wordt niet meegenomen in de selectie.

Is er een dringende reden waarom jij niet met ons voorstel kunt werken? Bijvoorbeeld omdat je blind of slechtziend bent, en het invullen van een Wordbestand lastig voor je is? Neem dan contact op met de organisatie.

Stap 3: Selectie

Na de sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen, gaan we als organisatie een selectie maken. Dit doen we op een zo transparant mogelijke manier. De selectiecriteria staan op de site vermeld. Je kunt hier dus al rekening mee houden bij het schrijven van je voorstel.

Wanneer er meer bijdragevoorstellen ingediend zijn dan we plaatsen in het programma hebben, zullen we keuzes moeten maken.

Voorstellen die niet aan de criteria voldoen, vallen uiteraard af.

Zijn er daarna nog steeds meer voorstellen dan plaatsen in het programma, dan beslist de organisatie van Autminds.

Iedereen die een voorstel heeft ingediend, krijgt van ons bericht.

Stap 4: Programma maken

De geselecteerde sprekers en bijdragen krijgen een plek in het programma. Het programma plaatsen we vervolgens online.

Share
Tag: sprekers

Wij gebruiken de ‘call for proposals’ om iedereen een kans te geven een bijdragevoorstel in te dienen. Als organisatie kennen we wel mensen die kunnen spreken, maar we kennen natuurlijk niet alle mensen met autisme in Nederland en Vlaanderen, laat staan internationaal. Door een open oproep krijgt iedere persoon met autisme de kans zijn of haar idee in te sturen. Ook degenen die niet in ons persoonlijke netwerk zitten. Door te selecteren op kwaliteit willen we ‘vriendjespolitiek’ voorkomen. Nieuwe, onbekende sprekers krijgen op deze manier een kans.

Share

Elke vorm die je maar wilt!

Voorbeelden zijn:

 • een lezing
 • een workshop
 • iets actiefs doen, zoals met een groep samen een wandeling maken
 • iets als yoga of mindfullness
 • een gespreksgroep
 • een debat
 • een paneldiscussie
 • een tentoonstelling of iets anders kunstzinnigs
 • een circuit met oefeningen of dingen om te ervaren

Deze lijst is zeker niet volledig. Je kunt ook een combinatie van werkvormen kiezen. Meestal werkt het goed als je je publiek erbij betrekt. Je kunt het publiek in subgroepjes indelen. Je kunt ook een traditionele lezing geven met op het eind ruimte voor vragen. Net wat jij wilt en wat past bij jouw inhoud.

Share
Tag: sprekers

Autminds wil een mix bieden van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning.

In ons programma zien we dan ook graag deze diverse accenten terug. Het zwaartepunt ligt iets meer aan de kant van educatie en debat, omdat er al diverse ontmoetingsmogelijkheden zijn voor mensen met autisme in Nederland en België.

We nodigen mensen met autisme uit om binnen één van deze accenten, of een combinatie daarvan,voorstellen in te dienen.

Soorten bijdragen

Allerlei soorten bijdragen zijn welkom. Zie ook de pagina over vorm van de bijdrage.

We hopen dat er niet alleen lezingen zullen zijn, maar ook debatten, een filmvertoning en allerlei andere zaken. Of dat lukt, is aan jullie als sprekers/presentatoren!

Niveau van de (educatieve of wetenschappelijke) bijdragen

Bijdragen, met name kennisbijdragen, kunnen verschillen in niveau. Grofweg maken we een onderscheid tussen twee niveaus: ‘basis’ en ‘verdieping’. Lees meer over basis- en verdiepingsbijdragen.

Share
Tag: sprekers

Voor de inhoudelijke bijdragen (basis- en verdiepingsprogramma) zijn we met name op zoek naar voorstellen binnen het vakgebied critical autism studies en/of bijdragen vanuit een filosofische, sociologische, culturele of disability studies-invalshoek op autisme. Er zijn al genoeg andere congressen waar medische en psychologische onderwerpen aan bod komen, zoals het Nationaal Autisme Congres. Daar vind je al de presentaties over medicatie en therapeutische behandelmogelijkheden.

Bij Autminds passen onderwerpen als:

 • Belangenbehartiging (advocacy and self-advocacy)
 • Participatie in wetenschappelijk onderzoek
 • Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid
 • Herstel, empowerment
 • Identiteit
 • Burgerschap, minderheidsgroepering
 • Beeldvorming, representatie van autisme
 • Het vakgebied (critical) autism studies

Dit overzicht is niet volledig, maar geeft de richting aan waarin we denken, met name voor het wetenschappelijke of verdiepingsprogramma.

Voorbeelden

Autreat (USA) – Past workshops
Het Amerikaanse Autism Network International (ANI) organiseerde tot enkele jaren geleden vergelijkbare conferenties onder de naam Autreat. Op hun pagina over ‘past workshops’ kun je voorbeelden van onderwerpen vinden.
Een thematische indeling van de Autreat (USA) presentaties vind je hier.

Autscape (UK) – Previous Autscapes
Op de pagina over ‘previous Autscapes’ van het Engelse Autscape vind je de presentaties van voorgaande jaren. Van sommige presentaties is de tekst en/of de powerpoint te downloaden.

Autonomy, the Critical Journal of Interdisciplinary Autism Studies
Autonomy is de naam van het online journal, waarin bijdragen van wetenschappers met autisme worden geplaatst. De redactie van Autonomy plaats artikelen over een brede range van onderwerpen. Onderwerpen als ‘Engaging autistic people in the research process’, ‘Autistic subjectivity’ of ‘Person first language’ passen goed bij Autminds.

Verder lezen?

Als je verder wilt lezen binnen het vakgebied ‘critical autism studies’, hierbij een boekentip:

Worlds of Autism
Across the spectrum of neurological difference
Joyce Davidson and Michael Orsini (editors)
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/worlds-of-autism

Als je meer wilt weten over patiënten-/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg kun je op de website Participatiekompas.nl kijken.

Share
Tag: sprekers

Een bijdrage wordt ingedeeld bij  ‘verdieping’ als:

de taal Engels is; of

er uitleg wordt gegeven over een bepaalde theorie of wetenschappelijke concepten; of

het onderwerp in een bredere context wordt geplaatst (contextualisering). Er wordt niet alleen een beschrijving gegeven van iets, maar er wordt een breder kader omheen geplaatst. Er worden verbanden gelegd met het werk van andere mensen op dit gebied. De presentator laat merken dat hij weet waar zijn/haar bijdrage zich bevindt tussen andere inhoud binnen het (vak)gebied.

In iets moeilijkere woorden, kenmerkt een verdiepingsbijdrage zich door:

 • overstijgend karakter
 • contextualisering
 • academisch karakter.

Engelstalige bijdragen worden altijd bij Verdieping ingedeeld, omdat niet iedereen goed Engels kan.

Bijdragen die niet voldoen aan de criteria voor ‘verdieping’ worden automatisch ingedeeld als ‘basis’.

Goed om te weten

Verdiepingsbijdragen zijn vanuit het perspectief van de toehoorder (het publiek) niet persé moeilijker. Maar vanuit het perspectief van de spreker kunnen ze dat wel zijn. Een verdiepingsbijdrage vraagt meer van je op inhoudelijk niveau. Als organisatie stellen we bepaalde eisen of randvoorwaarden aan een verdiepingsbijdrage. Het hangt van jouw persoonlijke kennis en ervaring af, of je dit makkelijk of moeilijker vindt om te doen. Voor adviezen en aanwijzingen kun je contact opnemen met de contactpersonen voor sprekers.

Omdat Autminds primair een congres is, zijn we nadrukkelijk op zoek naar verdiepingsbijdragen. Deze vormen een belangrijk onderdeel van ons programma.

Share
Tag: sprekers

Email ons het compleet ingevulde document ‘Bijdragevoorstel Autminds‘.

Mail de gevraagde informatie naar: sprekers@autminds.nl

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Share
Tag: sprekers

Hoe schrijf ik de ‘biografie van de spreker’?
Wat moet of mag hierin staan?

Hieronder staan wat tips en adviezen om je op weg te helpen.

De biografie kun je naar eigen inzicht schrijven. Er hoeft niks verplicht in te staan. Onderstaande punten zijn wel handig om erin te zetten:

 • Autisme diagnose
  Autminds is vooral bedoeld voor en door mensen met autisme. We lezen graag of je zelf een autisme diagnose hebt of niet.
 • Wat je doet op autismegebied en/of als (GGZ-)ervaringsdeskundige
  Als je actief bent op autismegebied en/of als (GGZ-)ervaringsdeskundige, willen we dat graag weten.
 • Leeftijd
 • Woon-/gezinssituatie
  Zijn er meer mensen met autisme in je gezin?
 • Opleidingen
  Bijvoorbeeld de meest relevante opleiding noemen.
 • Werkervaring
  Relevante werkervaring. Het is niet nodig een compleet C.V. te schrijven.
 • Social media
  Heb jij een persoonlijke pagina op Facebook? Een LinkedIn profiel? Een Twitter-account? Dan kun je die hier vermelden.
 • Eigen bedrijf
  Ben je actief als ZZP-er of ondernemer (met autisme)? Dit kan je heel kort noemen, maar deze informatie hoort verder bij de ‘Informatie over de organisatie’.
Share
Tag: sprekers

Als organisatie van Autminds willen we zo transparant mogelijk zijn over hoe we een selectie maken uit de ingezonden voorstellen. Hieronder staat beschreven hoe we dat doen. Bij het schrijven van je voorstel kun je hier dus al rekening mee houden.

Het beoordelen gebeurt in drie stappen: de formele beoordeling, de inhoudelijke beoordeling en de programma-beoordeling.

Stap 1: Formele beoordeling

 1. Is het voorstel ingediend volgens ons format?
 2. Zijn alle gegevens compleet?
 3. Is het voorstel ingediend binnen de deadline?

Ad 1. Is het voorstel ingediend volgens ons format?

Dit heeft betrekking op de stap ‘Hoe dien ik een voorstel voor een bijdrage in?’

Als je voorstel niet volgens ons format is ingediend, val je automatisch af. Tenzij er natuurlijk zwaarwegende redenen zijn, waardoor het je niet lukt een Worddocument in te vullen, bijvoorbeeld omdat je blind of slechtziend bent.

Een email sturen met je idee is dus niet voldoende.

Wij willen alle ingediende voorstellen een gelijke kans geven, en dat kan alleen als ze allemaal op dezelfde manier zijn ingediend.

Ook krijgen we zo, via het formulier, de informatie die we nodig hebben voor een goede beoordeling.

Ad 2. Zijn alle gegevens compleet?

Spreekt voor zich.

Ad 3. Is het voorstel ingediend binnen de deadline?

In principe nemen we alleen voorstellen in behandeling die zijn ingediend binnen de deadline. Hierop maken we een uitzondering als we hierover van te voren contact met je hebben gehad. Als je dus denkt de deadline niet te halen én je hebt hier een goede reden voor, neem dan contact met ons op!

Stap 2: Inhoudelijke beoordeling

In alle gevallen letten we op het volgende: je bijdrage moet een overstijgend karakter hebben.

Hier lees je meer over wat we bedoelen met het overstijgende karakter van de bijdrage.

Stap 3: Programma-beoordeling

Als er na stap 1 en stap 2 nog steeds meer voorstellen zijn ingediend dan er plaatsen in het programma zijn, gaan we in stap 3 kijken welke bijdragen het beste bij het programma als geheel passen.

Daarbij letten we onder meer op:

 1. Variatie in onderwerpen
 2. Variatie in sprekers
 3. Variatie in niveau (basis/verdieping)
 4. Variatie in werkvormen

Ad 1. Variatie in onderwerpen

Zijn er meer voorstellen ingediend over hetzelfde onderwerp?

We willen graag afwisseling in het programma hebben. In dat geval zullen we een keuze maken tussen de voorstellen. Het kan ook zijn dat we vragen aan de mensen die hetzelfde onderwerp hebben ingediend om te gaan samenwerken, en samen de bijdrage te verzorgen.

Ad 2. Variatie in sprekers

Heeft een spreker meer dan één voorstel ingediend, en zijn die ook nog overgebleven na stap 1 en 2? (Een spreker heeft dus meer dan één kwalitatief goed voorstel ingediend)

In het programma willen we zoveel mogelijk variatie aanbrengen. We geven bij voorkeur meer mensen de kans, in plaats van één bepaalde spreker meerdere sessies te laten verzorgen.

Ad 3. Variatie in niveau (basis/verdieping)

We streven ernaar zowel bijdragen op basis- als verdiepingsniveau in het programma te hebben.

Ad 4. Variatie in werkvormen

Verder proberen we zoveel mogelijk variatie in werkvormen te bieden. Stel dat er al 3 discussies tussen de overgebleven voorstellen zitten, dan is het misschien leuker om 1 discussie te programmeren, naast een schilderworkshop en een traditionele lezing, in plaats van alleen 3 discussie-sessies. Hierbij letten we ook op type en onderwerp.

We doen ons best een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.

In alle gevallen ligt de uiteindelijke beslissing een bijdragevoorstel te accepteren of af te wijzen bij de organisatie van Autminds.

 

Share
Tag: sprekers

Welke inzendingen maken kans om geaccepteerd te worden? Welke juist niet?

Wel

Inzendingen die passen bij het thema van dit jaar. Presentaties die het thema van dit  jaar verder verkennen of uitdiepen maken een grotere kans geselecteerd te worden dan presentaties die dat niet doen.

Het onderwerp is relevant voor de bezoekers van Autminds.

Je weet waar je het over hebt. Een goede spreker is iemand die goed bekend is met het onderwerp, en op veel vragen antwoord kan geven. Op Autminds willen we ook beginnende sprekers een kans geven. Je hoeft geen onderwijservaring te hebben, al kan dat natuurlijk een pré zijn (ook voor jezelf). Wel moet je je goed hebben voorbereid op je presentatie.

Wat waarderen we extra?

Een nieuwe invalshoek.

Een inzending die niet alleen gebruik maakt van gesproken woord. Sommige mensen met autisme zijn verbaal (erg) sterk. Er zijn echter ook mensen met autisme die beter zijn in andere vormen van informatieverwerking, zoals beelddenkers. We waarderen het als je rekening houdt met zowel de meer talig als meer visueel ingestelde mensen.

Helemaal goed is het als je de principes van Universal Design for Learning toepast.

Niet

Bijdragen die niet geaccepteerd worden:

1) Jouw persoonlijke (levens)verhaal.

We zijn nadrukkelijk op zoek naar presentaties met een overstijgend karakter. Wanneer je alleen over je eigen leven of persoonlijke ervaringen praat, zonder dit in een bredere (theoretische) context te plaatsen, is Autminds niet de plek.

2) Jouw persoonlijke ervaringen (ervaringsverhaal)

Hiervoor geldt hetzelfde: je moet in staat zijn de stap te zetten van jouw individuele ervaringsverhaal naar ervaringsdeskundigheid: het inzetten van jouw ervaringen binnen een groter geheel. Dit vraagt om bekendheid met het verschil tussen individueel ervaringsverhaal – collectieve ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Is dit nieuw voor jou? Zegt dit je (nog) niks?

Volg dan eerst een workshop, training o.i.d. op dit gebied.

Meer informatie

Wil jij graag jouw ervaringen of jouw verhaal vertellen? Op een manier die past bij Autminds?

Met andere woorden: wil je echt WERKEN MET JOUW EIGEN ERVARINGEN ?

Wil je het verschil leren tussen ervaringsverhaal, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid?

Een goede start is dan om de cursus “Werken met eigen ervaring” te volgen. Deze wordt op veel plaatsen in het land aangeboden, bijvoorbeeld door (cliënten)belangenorganisaties. Door te zoeken met Google kun je meer informatie vinden.

Share
Tag: sprekers

Nee, dat is niet nodig. Sprekers krijgen gratis entree.

Share
Tag: sprekers

Nee, dat mag niet. Partners moeten een toegangsbewijs kopen.

Share
Tag: sprekers

Nee, helaas.

Autminds is geen rijke organisatie, maar heeft een krappe begroting. Als er iemand met je mee komt, bijvoorbeeld je partner, moet diegene gewoon een kaartje kopen. De toegangsprijs hebben we dusdanig laag gemaakt, dat we denken dat dit geen belemmering zou moeten vormen voor de meeste mensen.

Share
Tag: sprekers

Ja, als geselecteerde spreker mag je reclame maken voor jezelf, jouw product, dienst of bedrijf tijdens jouw eigen lezing of workshop. Maar je moet als spreker wel voldoende informatie geven: ook zonder jouw product of dienst af te nemen moet je de deelnemer voldoende “waar voor zijn geld” geven.

Share
Tag: sprekers

Als spreker kun je gedurende je eigen presentatie (de tijd waarvoor je staat ingedeeld) je boek of andere eigen producten verkopen.

Share
Tag: sprekers

Nee.

Sprekers krijgen wel gratis entree en een reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klas.

Toelichting:

Op dit moment is het nog niet mogelijk, en ook niet wenselijk, om sprekers te betalen voor hun bijdrage.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

 1. Als organisatie hebben we er bewust voor gekozen de toegangsprijs voor Autminds zo laag mogelijk te houden. Veel mensen met autisme leven van een (erg) laag inkomen, zoals een Wajong-uitkering. Autminds moet ook voor deze doelgroep bereikbaar zijn. Een veelgehoorde kritiek op andere congressen op het gebied van autisme, zoals het NVA-congres, is juist dat deze te duur zijn. Waardoor veel mensen met autisme niet in staat zijn te komen. Dit willen we als Autminds anders doen. Als we meer inkomsten hebben als stichting, bijvoorbeeld door sponsoring, gaan we de beloning van sprekers (en organisatoren) heroverwegen. Daarbij blijven we de afweging maken tussen beloning van enkelen en toegankelijkheid voor velen.
 2. Organisatoren krijgen ook (nog) niet betaald. De inzet van het vaste medewerkersteam van Autminds gedurende het hele jaar voorafgaand aan het congres is vele malen groter dan de tijd die een spreker kwijt is aan zijn/haar bijdrage.
 3. Sprekers betalen voor hun bijdrage kan betekenen dat we hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en inhoud van de bijdrage, of aan de ervaring van de spreker. Nu hebben we ervoor gekozen ook beginnende sprekers een plek in het programma te geven. Met Autminds willen we bijdragen aan de empowerment van mensen met autisme. Mensen die op de ‘mainstream’ congressen en themadagen geen kans krijgen, maar wel een goed verhaal hebben, willen wij een podium bieden.
 4. We hopen dat sprekers zich aanmelden omdat ze willen bijdragen aan het versterken van andere mensen met autisme, en niet alleen voor eigen gewin.

Tenslotte:

Wil jij dat (op termijn) sprekers en organisatoren betaald worden voor hun inzet?

Meld je dan nu aan als sponsor of donateur!

Share
Tag: sprekers

Ja, sprekers krijgen een reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klas.

Share
Tag: sprekers

Het declaratieformulier invullen, ondertekenen en scannen (of fotograferen) & emailen naar stichting@autminds.nl

Declaratieformulier Autminds

Share
Tag: sprekers

Neem zo snel mogelijk contact op met de organisatie van Autminds.

We stellen het op prijs als je zelf een vervanger kunt regelen voor jouw presentatie. Waarbij diegene dus dezelfde inhoud brengt als wat jij zou gaan doen (datgene wat in je bijdragevoorstel staat).

Wanneer je iemand kent die wel zou willen presenteren, maar met andere inhoud (niet datgene wat jij zou gaan doen en wat we in ons programma hebben opgenomen), is dat niet mogelijk zonder vooraf overleg met en uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Immers: dan zou echt het programma veranderen: een andere spreker én andere inhoud, en dat kan niet zomaar.

Share
Tag: sprekers

De standaardtijd voor een bijdrage is 45 minuten.

Soms hanteren we een afwijkende, kortere tijd. Dit is ook geschikt voor mensen die het bijvoorbeeld lastig vinden een heel blok vol te maken. Of om een kortere presentatie te geven over iets wat je doet, georganiseerd hebt, een activiteit e.d.

We willen graag enkele discussie/combinatieblokken maken: 2 bijdragen van ieder 15 minuten, gevolgd door 15 minuten discussie. We zoeken dus nadrukkelijk ook sprekers die binnen deze opzet iets willen doen.

Share
Tag: sprekers

Het is handig als je een kwartier van te voren aanwezig bent bij je eigen presentatie. Dit geeft je de tijd om je laptop aan te sluiten, en apparatuur te testen.

We stellen het erg op prijs als je de hele dag (of zo lang mogelijk) op Autminds aanwezig bent. Autminds is bedoeld om te bouwen aan een autismegemeenschap in Nederland, door het delen en verspreiden van kennis. We hopen dat jij, als spreker, betrokken bent bij Autminds en meehelpt om van deze dag een succes te maken. Het is ook leuk voor je mede-sprekers als je naar hen komt luisteren.

Share
Tag: sprekers

Ja, dat mag. Geef dat dan van te voren aan. Bij voorkeur al in het bijdragevoorstel. Weet je pas later dat er iemand bij komt? Neem dan contact op met de organisatie (sprekers@autminds.nl).

Share
Tag: sprekers

Hieronder staan enkele tips voor sprekers:

 • Bereid jezelf goed voor!
 • Biedt structuur.
 • Spreek langzaam en duidelijk. Zo ben je te volgen.
 • Vermijd moeilijke woorden of leg ze uit.
 • Geef, indien van toepassing, definities van centrale begrippen.
 • Ondersteun je mondelinge verhaal met beeldmateriaal.
 • Leg vooraf kopieën van je presentatie neer. Maak handouts van je powerpoint- of prezipresentatie.
 • Laat het publiek weten dat ze je presentatie, of gedeelten daarvan zoals de powerpointslides, later kunnen bekijken of downloaden via de Autminds-website.
 • Geef je emailadres, zodat mensen je later kunnen mailen met vragen. Natuurlijk alleen als je dat zelf wilt.
 • Houd je publiek wakker en actief. Actieve werkvormen kunnen hierbij helpen.
Share
Tag: sprekers

Nee, bezoekers schrijven zich niet van te voren in voor een bepaalde lezing of workshop. Op de dag zelf kunnen ze naar de presentatie van hun keuze gaan. Daarbij hanteren we het principe vol = vol.

De organisatie verstrekt verder geen deelnemerslijst aan de sprekers.

Share
Tag: sprekers
 • Er zijn beamers of grootbeeld TV’s aanwezig. Je moet je eigen laptop meenemen met VGA of HDMI aansluiting. Voor geluid is een 3.5 mm koptelefoonstekker aanwezig.
 • In de zalen is een vaste microfoon achter de spreekstoel.
 • Als je een filmpje wilt laten zien (bijv. van YouTube): graag vooraf downloaden naar je eigen laptop en laten zien vanaf je laptop.
 • Internet: er is Wifi, geen vaste internet verbinding.
 • Er is een whiteboard.
 • In elke zaal is continue een vrijwilliger aanwezig die je kan
 • Het pand is vrijwel volledig rolstoeltoegankelijk. Er is een invalidentoilet en een lift.
Share
Tag: sprekers

Diederik Weve en/of Jose Spruyt

Email: sprekers@autminds.nl

Share
Tag: sprekers

Nee, dat is niet nodig.

Share
Tag: sprekers
If you have questions, you can download this form: ‘Call for proposals Autminds‘. Is your question not answered yet? Send an email to sprekers@autminds.nl and you will receive an answer as soon as possible..

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share