Vergeet je sloffen niet!
15-09-2015
Foto’s Autminds 2015
15-10-2015

Eerste editie Autminds gewaardeerd met een 8!

De eerste editie van Autminds was een groot succes, zo blijkt uit reacties van bezoekers, vrijwilligers en sprekers. Op de dag zelf kreeg de organisatie al regelmatig complimenten te horen. Ook de evaluatieformulieren laten een overheersend positief beeld zien.

In totaal hebben 48 mensen het evaluatieformulier ingevuld (responspercentage ca. 70%). Het gemiddelde rapportcijfer dat zij aan Autminds gaven was een 8.
Ca. 90% van de bezoekers bestond uit mensen met autisme of met een vermoeden van autisme. Als belangrijkste reden om naar Autminds te komen noemden mensen het opdoen van kennis en het ontmoeten van (andere) mensen met autisme. Dit is in lijn met de doelstellingen van Autminds. Immers, Autminds is primair gericht op het verspreiden van kennis en biedt tevens mensen met autisme (en zonder autisme) de kans elkaar te ontmoeten. De inhoudelijke interesses van respondenten liepen uiteen, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid, inclusie van mensen met autisme in de samenleving en werken of ondernemen met autisme het meest genoemd werden.

Een paar citaten uit de formulieren:

“Goed georganiseerd!”

“Inspirerende workshops en een duidelijk programma (structuur en thema)”

“Gevarieerd aanbod, altijd interessant”

“Goed opgezet, goede sfeer”

“Een heerlijke lunch”

Naast al deze positieve reacties ontvingen we natuurlijk ook wat tips. Het meest genoemd werd ‘graag iets later beginnen’. Met deze suggestie, en alle andere opmerkingen die gemaakt zijn, gaan we aan de slag om de volgende editie nog beter te maken! Uiteraard kunnen we niet met ieders wensen rekening houden. Eén wens nemen we in elk geval ter harte:

“Graag volgend jaar weer!”

 

 

Share
Ga naar de inhoud