Nee, honden zijn niet toegestaan op Autminds, tenzij dit een hulphond/begeleidingshond is.

Een hulp- of begeleidingshond moet duidelijk herkenbaar zijn als zodanig, bijvoorbeeld doordat hij een bepaald dek draagt of iets anders waardoor het voor iedereen duidelijk is dat de hond er is om jou te helpen.

Ook verwachten we van deze hond dat hij zich zo gedraagt, dat de overige bezoekers er geen last van hebben. Bedenk dat er deelnemers kunnen zijn die allergisch of bang zijn voor honden.

N.B. Sommige programma-onderdelen worden gehouden in de gymzaal van de locatie. Vanwege hygièneregels mogen er geen honden de gymzaal in. Als jij een hulphond meeneemt en je wilt naar een sessie die in de gymzaal plaatsvindt, neem dan contact op met de organisatie.

Share