Is Autminds alleen bedoeld voor academische of wetenschappelijke bijdragen?

Nee, Autminds is zeker niet alleen bedoeld voor academische of wetenschappelijke bijdragen. Op Autminds zijn allerlei soorten bijdragen mogelijk, zowel wat betreft vorm (bijvoorbeeld een lezing, workshop of discussie), wat betreft inhoud en wat betreft niveau.

We zijn het meest selectief wat de inhoud betreft. Inhoudelijk moet de bijdrage passen bij de doelstelling en uitgangspunten van Autminds en het thema van dit jaar. We zijn met name op zoek naar voorstellen binnen het vakgebied critical autism studies en/of bijdragen vanuit een filosofische, sociologische, culturele of disability studies-invalshoek op autisme. Maar ook sprekers met een ander onderwerp nodigen we van harte uit hun voorstel in te dienen.

Het niveau van de bijdrage kan academisch zijn, maar dat hoeft niet. Alle niveaus zijn mogelijk.

Share