Congrestaal

Nederlands of Engels. De meeste presentaties en workshops zullen gewoon in het Nederlands zijn. Indien een bijdrage in het Engels wordt gehouden, wordt dit erbij vermeld.

Badges

Op de dag zelf krijgt u een badge met daarop uw naam (echte naam of pseudoniem). Op de badge wordt met behulp van een kleurcode aangegeven of u behoefte heeft aan contact en communicatie met anderen, en zo ja, op welke manier.

Kleurcoderingen

Rood: A.u.b. geen contact met mij aangaan;
Geel: Alleen contact met mij aangaan als ik je daar toestemming voor heb gegeven;
Groen: Ik zou graag contact willen leggen, maar ik heb moeite zelf het initiatief te nemen. Ik stel jouw initiatief op prijs;
Wit = geen kleur: Ik reguleer mijn contacten en communicatie met anderen zelf.

Share