Beleid AVG Autminds

Versie: 1.4

Datum: 3 maart 2022

 

Inleiding:

De doelstellingen van de stichting Autminds vereisen dat persoonsgegevens en persoonsgevoelige gegevens worden bewaard & verwerkt.

Dit beleidsdocument beschrijft welke gegevens worden bewaard & verwerkt, hoe ze worden bewaard & verwerkt en de procedures die u kunt volgen om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, en hoe te handelen bij problemen.

 

1) Doel van opslag & verwerking van persoonsgegevens

Autminds wil geïnteresseerden op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen omtrent Autminds (bijvoorbeeld: nieuwsbrief).

Autminds wil rekening kunnen houden met de persoonlijke behoeften van deelnemers aan Autminds activiteiten (bijvoorbeeld dieeteisen, behoefte aan rustkamer)

Autminds wil voor het realiseren van haar doelstellingen de gegevens van deelnemers anoniem kunnen verwerken (bijvoorbeeld verbeteringen a.h.v. van enquetes, publiciteit door quotes op de website, publiceren van statistieken).

 

2) Welke persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Autminds:

  • Bezoekers: Naam, contactgegevens (mail, adres, telefoon), kaartverkoop-details (soort kaart, rekeningnummer) en gegevens verstrekt tijdens de correspondentie.
  • Sprekers: Naam, contactgegevens (mail, adres, telefoon), gegevens gerelateerd aan het voorstel voor een bijdrage en gegevens verstrekt tijdens de correspondentie.
  • Vrijwilligers: Naam, contactgegevens (mail, adres, telefoon) en gegevens gerelateerd aan de werkzaamheden en gegevens verstrekt tijdens de correspondentie..
  • Nieuwsbrief-abonnees: Naam, contactgegevens (mail, en -voor zover opgegeven- adres, telefoon)
  • Overigen: van donateurs, sponsoren en andere (rechts)personen waarmee Autminds samenwerkt kunnen contactgegevens opgeslagen worden.

 

3) Delen van persoonsgegevens

Autminds zal geen persoonsgegevens publiceren, ter beschikking stellen aan, of delen met anderen. Uitzondering zijn de persoonsgegevens die u met dat doel aan Autminds heeft gegeven (bijvoorbeeld: uw contactgegevens als fotograaf, uw medische gegevens als spreker, een kortingskaart ivm een kortingsregeling voor vereniging XXX, vereist dat we aan vereniging XXX een bevestiging van het lidmaatschap vragen).

Ook als u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te delen/publiceren kunt u ten alle tijden ons verzoeken om te stoppen met het delen van deze gegevens.

 

4) Bijzondere persoonsgegevens

Bij de te verwerken gegevens beschouwt Autminds de volgende gegevens als bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens (zoals een autisme-diagnose), het type toegangskaart voor het congres, persoonlijke voorzieningen ivm met beperkingen en de communicatie daarover.

 

5) Bewaartermijn.

Gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de afhandeling van de taken van Autminds (ten tijde: congressen). Persoonsgegevens van bezoekers, sprekers en vrijwilligers worden in ieder geval gewist na 7 jaar.

 

6) Dienstverleners:

Autminds werkt met derden voor het verlenen van diensten. Deze dienstverleners beheren of verwerken ook persoonsgegevens. Autminds kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele incorrecte verwerking van persoonsgegevens door deze dienstverleners.

De volgende dienstverleners worden gebruikt door Autminds.

Triodos: Financiële transacties worden door Triodos beheerd.

TicketJames: de kaartverkoop voor Autminds vereist opslag van betalingsgevens van de deelnemers aan en donateurs van het Autmindscongres.

Antagonist: de provider die Autminds gebruikt voor het hosten van de website en download sites. Antagonist kan gegevens verzamelen over het gebruik van de website door alle website-gebruikers.

DropBox: de Cloud-opslag van alle gegevens die door Autminds vrijwilligers worden verwerkt bij het beheer van de stichting en het organiseren van activiteiten.

MailChimp: de Nieuwsbrief van Autminds wordt verzorgd door MailChimp. Hierbij worden de gegevens opgeslagen die nodig zijn om aan te melden bij de nieuwsbrief en gegevens die door MailChimp worden verzameld bij het versturen en bekijken van nieuwsbrieven.

 

7) Vrijwilligers

Autminds werkt met vrijwilligers. Een gedeelte van de vrijwilligers werkt met persoonsgegevens, zij zijn voorgelicht over de noodzaak en wijze van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De vrijwilligers krijgen alleen toegang tot persoonsgegevens van de Autminds activiteit waarbij ze betrokken zijn. Alle Autminds vrijwilligers die persoonsgegevens beheren en verwerken onderschrijven het beleid en hebben een AVG verklaring getekend om zich te houden aan een minimum aan eisen.

 

8) Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens.

U kunt inzage opvragen van uw persoonsgegevens, uw gegevens laten wijzigen of verwijderen door het sturen van een email aan AVG@autminds.nl. Na het verwijderen van uw gegevens kunt u geen rechten meer ontlenen aan de overeenkomst die u met Autminds had.

 

9) Contact

Bij zorgen over of problemen met het AVG beleid en de verwerking van uw gegevens door Autminds kunt u contact opnemen met stichting@autminds.nl

 

Share