Diederik Weve

Diederik Weve (1957) studeerde Scheikundige Technologie in Delft en werkte 37 jaar bij Shell in diverse, specialistische engineering functies. Na zijn diagnose Asperger op 52-jarige leeftijd besloot hij er een specialisatie bij te nemen: onder het motto ‘Autisten uit de Kast’ startte hij bij Shell een project om autisme gewoon en bespreekbaar te maken. Zijn reguliere baan als veiligheidsingenieur bracht hem de wereld rond, en sinds 2011 nam hij zijn verhaal mee: wereldwijd namen meer dan 1500 collega’s deel aan zijn workshop ‘Autism as a Diversity’. 

Hij was lid van het Shell NL personeelsnetwerk voor mensen met een functiebeperking, voorzitter van PAS Nederland, oprichter van de Autisme Ambassade van VAB op, organiseert Autminds en is actief in autismeonderzoek. Hij is medeoprichter en penningmeester van EUCAP, een Europese koepelorganisatie voor autistische groeperingen.

Modellen voor autisme zitten er altijd nèt naast

Er wordt vaak over autisme gesproken in concepten/termen zoals “Theory of Mind”, “extreme male brain”, “Multiple Ages Within 1 Person”, enz. enz. En als je daarover met andere (autistische) mensen praat krijg je meestal te horen dat het niet kan kloppen want in hun geval/ervaring….. 
Wat is hier aan de hand?  

Die concepten (bijvoorbeeld ToM en MAW1P)  zijn eigenlijk niet meer dan modellen: versimpelde weergaves van de complexe realiteit. Ze zijn bedoeld om inzicht te geven op basis van een overeenkomst of een wetmatigheid die zich voordoet in bepaalde omstandigheden. Inzicht betekent dat je beter kunt voorspellen, en ook dat je scherper eventuele afwijkingen ziet.  

Maar, een model zit er -ook per definitie- eigenlijk altijd nèt naast. Doet dat afbreuk aan de waarde van modellen? Nou nee: ze geven nog steeds inzicht, helpen je met begrip en het onderscheiden van wat nou nèt anders is. Met dat begrip help je jezelf en anderen. Óók als het model er nèt naast zit. 

Ik bespreek diverse -ook minder bekende- autisme-gerelateerde modellen, hun achtergrond en hun sterke en zwakke kanten. En als je beter begrijpt wanneer een model er nèt naast mag zitten, dan voel je je vrijer om het toe te passen als het lijkt te passen.  

link naar de informatie pagina
link naar de deelnemers pagina
link naar de vrijwilligers pagina
link naar de programma pagina
link naar de thema pagina
link naar de downloads pagina
link naar de kaartjes pagina
link naar de sprekers pagina
link naar de locatie en online pagina
Share
Skip to content