Thema Autminds 2019: in relatie tot…

Call for proposals
24-02-2019

Thema Autminds 2019: in relatie tot…

Met het thema van Autminds 2019 willen we op zoek gaan welke relaties autisme beïnvloeden en welke relaties door autisme gebeïnvloed worden worden.  Lees ook de uitgebreide beschrijving van het thema ‘in relatie tot…’

Vanaf nu kunnen dus ook voorstellen voor lezingen, workshops etc worden ingediend.

De projectgroep heeft heeft dit thema samengesteld uit enkele thema-voorstellen die u op Autminds 2018 deed, en die tijdens de ‘Call for Themes’ zijn ontvangen.  Wij zijn geinspireerd, u hopelijk ook.

Share